Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Medische btw-vrijstellingen vanaf 1 januari 2022: verduidelijkingen over de btw-identificatie

Datum:

Door de recente wetswijziging over de btw-vrijstelling voor geleverde prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging, willen we graag enkele bijkomende verduidelijkingen over de btw-identificatie geven.

A. U bent een gemengde belastingplichtige die een belastingplichtige zonder recht op aftrek wordt (= vrijgestelde belastingplichtige op basis van artikel 44 van het Btw-Wetboek)

U bent een gemengde belastingplichtige, u hebt uw activiteit(en) niet veranderd, maar u moet voortaan beschouwd worden als een belastingplichtige zonder recht op aftrek? U moet een aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier e604B) indienen en geen aangifte tot stopzetting van een activiteit (formulier e604C) (zie punt B. Tolerantie voor btw-identificatie actuabericht van 9  december 2021).

U bent een gemengde belastingplichtige, u hebt uw activiteit(en) veranderd en u verricht voortaan uitsluitend handelingen die zijn vrijgesteld van btw? U wordt een vrijgestelde belastingplichtige. U moet een formulier 604B indienen om de wijzigingen in uw activiteit als belastingplichtige aan te geven en om uw belastingregeling te wijzigen. U moet geen formulier 604C indienen aangezien u uw economische activiteit niet stopzet.

Aandachtspunt bij het invullen van het formulier e604B in de toepassing e604

In het tabblad ‘Regime btw’ moet u eerst aanduiden welk type handelingen u verricht. Als u een gemengde belastingplichtige bent die voortaan vrijgestelde activiteiten verricht, moet u het vakje ‘uitsluitend handelingen verricht, beoogd in artikel 44 (belastingplichtige zonder recht op aftrek van btw)’ aanduiden.

Vervolgens moet u een btw-regeling kiezen onder punt ‘D. Belastingplichtige zonder recht op aftrek (toepassing van artikel 44)’. Als uw intracommunautaire verwervingen, als vrijgestelde belastingplichtige in België, niet belastbaar zijn (u hebt de optie niet gelicht of de drempel van 11.200 euro niet overschreden), moet u het vakje ‘Ik verklaar schuldenaar te zijn van de btw want ik ontvang diensten, die plaatsvinden in België, verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige’ aanduiden. Door die regeling aan te duiden, zult u beschouwd worden als een belastingplichtige:

  • zonder recht op aftrek en
  • zonder indieningsverplichtingen zolang u uw btw-identificatienummer niet meedeelt aan een leverancier of dienstverrichter in een andere lidstaat.

B. Indieningstermijn voor de formulieren e604A en e604B

We hebben een tolerantieperiode voorzien voor de belastingplichtigen die zich door de wetswijziging moeten laten identificeren voor de btw (formulier e604A) of die hun bestaande btw-identificatie moeten wijzigen (formulier e604B). Ze moesten die formulieren ten laatste op 31 januari 2022 indienen (verlengd tot 1 februari 2022 door een technische storing van de e-services).

We zullen de spontane laattijdige indiening van de formulieren e604A en e604B niet sanctioneren. Als u echter een herinneringsbrief van ons hebt ontvangen en als u binnen de gestelde antwoordtermijn van één maand het formulier e604A of e604B niet hebt ingediend, zullen we de toepasselijke boete opleggen (zie ‘ Richtlijnen voor de toepassing van de proportionele en niet-proportionele btw-geldboeten (PDF, 428.21 KB)’, nr. 78 en 79).

Opgelet! De voormelde tolerantie is niet van toepassing voor het indienen van periodieke aangiften en het opnemen van belastbare handelingen in die aangiften. U moet de handelingen die verricht zijn vanaf 1 januari 2022 opnemen in de periodieke btw-aangiften.

Als u door de wetswijzigingen voor het eerst een periodieke btw-aangifte moet indienen, kunt u gebruikmaken van de tolerantie voorzien in punt C. van het actuabericht van 9 december 2021.

Als u al periodieke aangiften indiende, moet u de handelingen die verricht zijn vanaf 1 januari 2022 opnemen in de periodieke btw-aangifte met betrekking tot januari 2022 of het eerste kwartaal 2022.

C. NACEBEL-codes

Er werd geen enkele nieuwe NACEBEL-code gecreëerd naar aanleiding van de recente wetswijziging voor de medische btw-vrijstellingen. Bijgevolg moet u de handelingen die tot het domein van de medische verzorging behoren maar niet vrijgesteld zijn van btw niet onder een aparte NACEBEL-code opnemen.