Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toepassing van de medische vrijstelling voor gespecialiseerde voetverzorgers

Datum:

De beoefenaar van de medische of gespecialiseerde voetzorg beantwoordt aan de voorwaarde van het behalen van een certificaat op voorwaarde dat hij/zij, voor wat België betreft, een volledige opleiding heeft gevolgd bij een onderwijsinstelling erkend door de bevoegde Gemeenschappen. Het certificaat biedt de garantie dat de beoefenaar een opleiding heeft gevolgd en geslaagd is voor de examens.

De opleidingscentra van Syntra en IFAPME werden door de FOD Financiën tot op heden niet aangemerkt als instellingen erkend door een bevoegde overheid. Dat had tot gevolg dat de personen die een opleiding volgden bij die instellingen werden aangemerkt als niet-vrijgestelde belastingplichtigen.

Na overleg met de sector heeft de FOD Financiën beslist om de opleidingen in ‘gespecialiseerde voetzorg’ die door Syntra en IFAPME worden gegeven wel te erkennen (in de zin van artikel 44, § 1, eerste lid, 2° van het Btw-Wetboek). De beroepsbeoefenaars die deze opleidingen met vrucht (certificaat) hebben volbracht zijn bijgevolg vrijgesteld van btw voor de therapeutische diensten in de uitoefening van hun beroep of praktijk.

 Meer info (PDF, 132.16 KB)