Misleidende reclame over de uitgifte van Belgische medailles en verzamelmunten

Datum:

Via websites of andere kanalen worden medailles en verzamelmunten te koop aangeboden die geen officiële Belgische uitgiften zijn. Sommige teksten op die websites e.a. bevatten vaak misleidende informatie waaruit kan worden afgeleid dat het om officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles gaat. Wij herinneren eraan dat de Koninklijke Munt van België, als dienst van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, de enige officiële instantie is die verantwoordelijk is voor de officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles.

De muntslag en de commercialisering van de officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles zijn weliswaar gegund aan de Koninklijke Nederlandse Munt maar de koning is de uitgevende autoriteit van de officiële munten en medailles. Alle officiële Belgische munten zijn voorzien van het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid van Herzele.

De bijzondere aandacht wordt er daarom op gevestigd dat munten die het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid van Herzele niet dragen, dus geen officiële Belgische munten zijn. Meer info over de Koninklijke Munt van België op https://ap.lc/e2rsM