Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Momenteel doen twee nieuwe frauduleuze mailberichten de ronde

Datum:

Ze worden verstuurd onder de naam van een deurwaarder genaamd Brulé & Scieur. Er zijn twee verschillende berichten, ofwel moet de belastingplichtige betalen ofwel krijgt hij een terugbetaling van de FOD Financiën.

De FOD Financiën contacteert u alleen op de volgende manieren: 

  • per post
  • via een elektronisch bericht in uw eBox dat zegt dat een document digitaal beschikbaar is in uw online MyMinfin-dossier.

Meer info over de manier waarop u fraude kan voorkomen op onze phishing-pagina.