Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Multinationale ondernemingen: geef uw mening over het ontwerp van circulaire 'verrekenprijzen'

Datum:

Deze  ontwerpcirculaire (PDF, 1.12 MB)heeft als doel een overzicht te geven van de OESO-richtlijnen over verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingadministraties. Deze richtlijnen zijn door het BEPS-actieplan en meer bepaald de actieplannen 8-10 ingrijpend gewijzigd. 

De circulaire bespreekt de hoofdstukken 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 9  van de OESO-richtlijnen over verrekenprijzen. Eveneens opgenomen is een summiere bespreking van de OESO-richtlijnen over vaste inrichtingen. Tenslotte worden bepaalde financiële transacties overlopen.

Waar nuttig en aangewezen wordt het standpunt van de administratie weergegeven.

Heeft u opmerkingen over dit ontwerp van circulaire? Bezorg ze ons dan ten laatste op 12 december 2018 via het e-mailadres international.taxation@minfin.fed.be.

Bedankt voor uw medewerking.

FOD Financiën | Fiscaliteit | Grote Ondernemingen