Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Neem contact op met het Waalse Gewest voor de onroerende voorheffing op uw eigendom in het Waalse Gewest

Datum:

Bent u eigenaar van een onroerend goed (huis, grond, bedrijf...) gelegen in het Waalse Gewest?

Ter herinnering: sinds 1 januari 2021 wordt uw onroerende voorheffing behandeld door de Waalse belastingadministratie (SPW Fiscalité).

Gelieve contact op te nemen met de SPW Fiscalité voor elke vraag of verzoek betreffende de onroerende voorheffing op uw eigendom gelegen in het Waals Gewest. 

De betalingen voor de onroerende voorheffing moeten overgeschreven worden op de rekening van SPW Fiscalité BE09 0912 1503 2457 met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw betalingsbericht.

Het heeft geen zin hierover contact op te nemen met de FOD Financiën. We hebben geen toegang meer tot uw dossier.