Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuw openingsuur voor telefonische oproepen naar de FOD Financiën

Datum:

Vanaf maandag 25 april 2022 is de FOD Financiën telefonisch bereikbaar vanaf 9 uur (i.p.v. 8.30 uur) tot 17 uur. 

Dit nieuwe openingsuur heeft tot doel de werkomstandigheden van onze medewerkers te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan onze beschikbaarheid. 

Dit nieuwe uurrooster s niet van toepassing op de douane- en accijnzenmateries 

Wilt u de wachttijd aan de telefoon beperken?  

Bel ons bij voorkeur op donderdag en vrijdag. Geef ongeacht de dag voorkeur aan de uren met minder lange wachttijden. Die uren kunt u raadplegen op onze Contactpagina 

Belt u naar aanleiding van een brief die u van de FOD Financiën ontvangen heeft? Controleer dan of daarin een 5- of 10-cijferige directe code staat en geef die tijdens uw oproep in.