Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuwe Circulaire betreffende douanevertegenwoordiging

Datum:

Hierbij de link naar de nieuwe ‘Circulaire 2022/C/120 betreffende douanevertegenwoordiging’ gepubliceerd op FISCONETplus.

Deze nieuwe circulaire bundelt alle wettelijke bepalingen betreffende de douanevertegenwoordiging alsook de administratieve procedures betreffende de toepassing van de wetgeving ter zake.

In het bijzonder heeft deze Circulaire betrekking op de twee soorten douanevertegenwoordiging (directe en indirecte) alsook op de verplichtingen van de douanevertegenwoordiger en dit zowel voortvloeiend uit de Uniewetgeving als uit de nationale wetgeving. Ook de toepassing van de douanevertegenwoordiging in het kader van de verschillende douaneregelingen en de standaard en vereenvoudigde douaneaangiften komen aan bod.