Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuwe circulaire over de invoer van oldtimers biedt duidelijkheid

Datum:

Tot op heden bestond er bij invoer van oldtimers nog heel wat onduidelijkheid over het fiscaal regime. Dit regime is een rechtstreeks gevolg van de bepalingen in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN), vastgesteld door de Europese Commissie en gehandhaafd door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Concreet dient een voertuig te voldoen aan een aantal voorwaarden van de GN om ingedeeld te worden als een motorvoertuig voor een verzameling van historisch of etnografisch belang. Indien dit het geval is, kan het voertuig genieten van een verlaagd recht bij invoer en een verlaagd btw-tarief.

Net zoals in onze buurlanden versoepelt nu ook België de spelregels om oldtimers in te voeren. Met het inwerking treden van de nieuwe circulaire zullen motorvoertuigen enkel moeten voldoen aan de onderstaande drie criteria om aangemerkt te worden als een oldtimer.
  1. Zich in oorspronkelijke staat bevinden
  2. ten minste dertig jaar oud zijn én
  3. van een model of type zijn dat niet langer in productie is.
Pas bij ernstige twijfel of het motorvoertuig effectief een oldtimer is, zullen de onderstaande vier bijkomende kenmerken worden afgetoetst. De bewijslast ligt hierbij bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.
  1. Relatief zeldzaam zijn
  2. normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt
  3. het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke gebruiksartikelen
  4. het hebben van een hogere waarde.
Deze circulaire heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor interpretatie van de wetgeving, dat de concurrentiepositie van de Belgische invoerders van oldtimers niet meer onder druk komt te staan door de ons omringende landen én dat bovendien de procedure bij invoer van een oldtimer wordt versneld en vereenvoudigd.

Voor meer informatie zie de publicatie op www.fisconetplus.be.