Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Nieuwe coronamaatregel: kwijtschelding huur

Datum:

De Minister van Financiën bereidt een opvallende ondersteuningsmaatregel voor, namelijk  een belastingvermindering van 30 % op de huur die verhuurders kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 € per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 €. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.