Nota D.A. 008.612 Invoering van een eurodenaturant voor ethtylalcohol werd gepubliceerd op Fisconetplus