Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Om de drugshandel doeltreffend te bestrijden, moeten de douaneautoriteiten samenwerken

Datum:

In het kader van de 11-daagse 'fact finding mission related to the fight against drugstrafficking' van de burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) naar Colombia, Panama en Costa Rica, werden door de heer Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, drie intentieverklaringen afgesloten met de respectievelijke douanediensten van deze landen. Deze intentieverklaringen zijn een aanzet tot verdere besprekingen omtrent een versterkte douanesamenwerking met het oog op de bestrijding van de illegale handel en douanefraude en zullen worden geconcretiseerd door onder meer het uitwisselen van expertise  en door het voorzien in studiebezoeken. Voor wat betreft Colombia zal de reeds bestaande uitstekende samenwerking die een resultaat is van het in 2019 ondertekende 'memorandum of understanding' trouwens later dit jaar vernieuwd worden.

Bekijk onze instagram douaneBE voor enkele foto's.