Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onbetaalde verkeersboetes: vervolging nu eenvoudiger

Datum:

Een nieuwe geautomatiseerde uitwisseling tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën zal de invordering van verkeersboetes vereenvoudigen.

Verkeersboetes (zelfs oude) zullen door de autoriteiten sneller ingevorderd kunnen worden .

In geval van een onbetaalde boete stuurt de Procureur des Konings de overtreder per aangetekende brief een nieuw betalingsbevel. Deze nieuwe aanmaning zal dwingender zijn met :

  • een verhoging van 35% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag,
  • een administratieve toeslag,
  • een bijdrage aan het "Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders".

Als de boete dan nog steeds niet wordt betaald, hoeft de Procureur des Konings de overtreders niet langer te dagvaarden voor de politierechter. In plaats daarvan kan hij rechtstreeks een beroep doen op de FOD Financiën om de schuld in te vorderen. Daartoe zal deze alle nodige middelen aanwenden: beslag op loon, werkloosheidsuitkering, bankrekeningen, belastingteruggaven, beslag op meubilair, …

Met deze gedigitaliseerde en geautomatiseerde procedure voor de snelle overdracht van dossiers tussen de twee instellingen versterkt de FOD Financiën zijn rol als eerste invorderaar van het land. De financiën van de staat worden dan op een rechtvaardigere manier en in volledige onpartijdigheid beheerd. De invorderingsprocedures zijn namelijk objectiever en minder duur voor de burger.