Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

Datum:

Wegens de uitbraak van het coronavirus heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) de volgende ondersteuningsmaatregelen genomen voor zowel de houders van een kredietrekening als voor diegenen die er niet over beschikken.

Deze maatregelen worden momenteel enkel toegekend voor de volgende verschuldigdheden:

  • de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken
  • en de BTW.

De AAD&A zal geen enkele nalatigheidsinterest eisen voor deze rechten gedurende de toepassingsperiode van deze maatregelen.

De niet hiervoor vermelde verschuldigdheden (bij voorbeeld de invoerrechten) maken, tot op heden, van geen enkele maatregel het voorwerp uit. Ze moeten dus worden betaald binnen de voorgeschreven termijnen.

Accijnzen en verpakkingsheffing op alcohol en op al dan niet alcoholhoudende dranken

HOUDERS VAN EEN KREDIETREKENING

Sinds 21/03/2020 werd PLDA aangepast om de betalingstermijn van 1 week automatisch te wijzigen naar 4 weken.

Deze maatregel is geldig zowel voor de aangiften ‘douane’ als voor de AC4.

NIET-HOUDERS VAN EEN KREDIETREKENING

De datum van indiening van de aangiften AC4 (tijdstip van indiening en van betaling van de aangifte in PLDA), voorzien de donderdag van de week volgend op de in verbruikstelling, mag worden verlegd naar de donderdag van de 4de week.

De tijdelijk geregistreerde bestemmelingen zijn niet betrokken door deze maatregelen.

Deze maatregel is van toepassing voor de aangiften ingediend vanaf 21/03/2020.

BTW

HOUDERS VAN EEN KREDIETREKENING

Sinds 21/03/2020 werd PLDA aangepast om de betalingstermijn van 1 week automatisch te wijzigen naar 4 weken.

Bijzondere bepalingen voor de houders van een kredietrekening

Indien het saldo van de borg onvoldoende, kunnen de operatoren via mail (da.accounting.revenues@minfin.fed.be) contact opnemen met het departement ‘Boekhouding’ om een fictieve verhoging van hun borg te bekomen.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot 30 juni 2020.

Voor de houders van een kredietrekening, zullen alle aangiften ingediend in PLDA vóór 1 juli automatisch genieten van de verlenging van de betalingstermijn.

Voor de niet-houders van een kredietrekening, zullen alle in verbruikstellingen verricht vóór 1 juli automatisch genieten van de maatregel inzake verlenging van de indienings- en betalingstermijn van de aangiften.