Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ontdek alle gevolgen van de Brexit op de vernieuwde federale portaalsite

Datum:

De vernieuwde portaalsite Brexit staat online.

Deze website biedt u, burger of onderneming, een overzicht van alles wat u moet weten over de mogelijke gevolgen die de Brexit voor u kan hebben.

Zij toont ook bij welke overheidsdiensten u terecht kunt voor meer informatie en specifieke vragen.

Deze portaalsite werd ontwikkeld door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.