Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Oorsprong - Turkije: gebruik van de nieuwe officiële Engelse naam ‘Republic of Türkiye’

Datum:

Turkije heeft onlangs aangekondigd dat zij als officiële Engelse benaming ‘Republic of Türkiye’ of ‘Türkiye’ wensen te gebruiken in plaats van ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’.

In kader van deze naamswijziging heeft Turkije op 1 juni 2022 aan de Europese Commissie gevraagd om de nieuwe Engelse benaming te mogen gebruiken. De EU heeft op moment van publicatie van dit bericht nog geen officieel standpunt ingenomen.

Op 7 juli 2022 heeft Turkije aan de Europese Commissie meegedeeld dat zij deze naamswijziging reeds zullen toepassen op hun preferentiële en niet-preferentiële oorsprongsdocumenten (EUR.1, EUR-MED, oorsprongsverklaring, leveranciersverklaring, en certificaat van oorsprong) enerzijds, en op het certificaat inzake goederenverkeer A.TR anderzijds.

In afwachting van het officiële standpunt van de Europese Unie en om geen onnodige handelsobstakels te creëren, heeft de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd om dergelijke oorsprongsdocumenten en A.TR-certificaten niet te verwerpen om de enkele reden dat de nieuwe benaming wordt gebruikt.

Daarnaast wordt aan de economische operatoren van de Europese Unie gevraagd om met de nieuwe naam rekening te houden wanneer zij Engelstalige commerciële documenten, oorsprongsbewijzen of A.TR-certificaten opstellen.

De Turkse overheid heeft de Europese Commissie verzekerd dat EU-documenten waarop ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’ staat vermeld voorlopig niet zullen worden afgewezen. Er werd echter niet meegedeeld hoelang deze overgangsperiode zal worden aangehouden.

We hebben nog geen informatie ontvangen in hoeverre de naamswijziging invloed heeft op de andere officiële talen van de Europese Unie.

Voor meer informatie en bij verdere vragen kan er contact worden opgenomen met de centrale Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning, Departement Wetgeving – Douane via: da.lex.douane@minfin.fed.be.