Op 21 september 2017 trad de CETA overeenkomst gedeeltelijk vervroegd in werking waardoor voor quasi alle goederen een verlaging of afschaffing van invoerrechten bij invoer in Canada of in de EU een feit wordt

Datum:
06 oktober 2017

Om van deze verlaging of afschaffing van invoerrechten te kunnen genieten, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Meer informatie vindt u in deze Downloadable file mededeling (PDF, 392.21 KB).