Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Open Data Dag: hoe de FOD Financiën zijn gegevens optimaal benut

Datum:

Zaterdag 4 maart vieren we de Open Data Dag (Open Data Day). Over de hele wereld vinden dan evenementen plaats om open data in de bloemetjes te zetten.

Uiteraard beschikt ook de FOD Financiën over een enorme hoeveelheid data. Onze FOD zet als datagestuurde organisatie ook maximaal in op de kwaliteit, het benutten en uitwisselen van onze gegevens. Als we toestaan dat die hergebruikt worden, dan kunnen onze open data namelijk: 

  • de transparantie van de overheid vergroten (zonder de veiligheid en privacy uit het oog te verliezen),
  • als basis dienen voor gefundeerde beleidsbeslissingen,
  • innovatie stimuleren (denk bijvoorbeeld maar aan toepassingen op basis van artificiële intelligentie),
  • maatschappelijke uitdagingen aanpakken en economische groei bevorderen …

Maar wat zijn open data nu eigenlijk?

Open data zijn gegevens, bijvoorbeeld verzameld door de overheid, die vrij beschikbaar zijn. Je moet ze dus makkelijk kunnen vinden en hergebruiken. Er mogen dan ook geen overbodige beperkingen of voorwaarden worden opgelegd.

Door een EU-richtlijn moeten overheidsgegevens sowieso standaard voor iedereen toegankelijk zijn (al zijn er uitzonderingen, zoals persoonsgegevens). Ook het federale regeerakkoord zet dus sterk in op de uitbouw van een open datastrategie bij de federale overheid.

Wat doet de FOD Financiën?

We willen de beschikbaarheid en toegang tot data voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onze partners en journalisten garanderen door die toegang verder te optimaliseren, te stroomlijnen en te harmoniseren. Daarbij houden we uiteraard rekening met de regels van vertrouwelijkheid en privacy.

Enkele statistieken die we nu al beschikbaar stellen, zijn o.a. de aangiftegegevens voor elk type van inkomstenbelasting, de totale ontvangsten volgens aard en volgens administratie en pensioensparen per aanslagjaar. Op termijn zullen we ons aanbod uitbreiden, maar in de eerste plaats willen we de kwaliteit verbeteren van de data die we nu al delen. We zullen dat doen door ze aan te bieden in standaardformaten.

Zo zullen we dit jaar data aanbieden volgens de DCAT-AP norm die in Europa als norm geldt voor open datasets. Dit betekent dat we de structuur van onze data (titel, beschrijving, linken, thema’s enz.) gelijkschakelen met de structuur van de data van andere lidstaten van de Europese Unie. Daardoor zal iedereen onze data kunnen lezen. Zelfs computers zullen ze kunnen interpreteren en gebruiken.

Daarnaast lanceerde de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het najaar van 2021 ook al een eigen downloadportaal. Daarmee kun je data downloaden over de Belgische onroerende goederen, bijvoorbeeld data over verkoop- en huurprijzen.