Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opening Biztax aanslagjaar 2020 – Verlenging van de indieningstermijn voor de aangiften VenB - RPB - BNI-ven tot en met 29 oktober 2020

Datum:

Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2020.

Door de coronacrisis werden verschillende steunmaatregelen genomen voor de bedrijven. De omvang van deze maatregelen vraagt verschillende technische wijzigingen in Biztax.

Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden voor de ondernemingen en hun mandatarissen heeft minister van Financiën Alexander de Croo beslist om de initiële indieningstermijn voor aangiften, die normaal liep tot en met 24 september 2020, te verlengen tot en met 29 oktober 2020.  Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax.

Deze bijkomende termijn geldt ook voor alle aangiften die ingediend moeten worden tussen 24 september 2020 en 29 oktober 2020.

Bovendien zullen door deze uitzonderlijke omstandigheden aangiften die aanleiding geven tot een terugbetaling én die werden ingediend tot en met 1 oktober 2020, nadien bij voorrang worden behandeld.  Op die manier worden ondernemingen maximaal ondersteund om hun liquiditeit en solvabiliteit op peil te houden, wat eveneens beoogd wordt met de Covid-19-reserve (carry-back).