Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opgelet! Valse e-mails in omloop

Datum:
Momenteel zijn er valse e-mails in omloop waarin u wordt meegedeeld dat u recht heeft op een belastingteruggave of dat u een betaling moet doen. De auteur van deze e-mail vraagt u vervolgens om een formulier in te vullen met uw kredietkaartgegevens. Dat formulier heeft dezelfde look als die van de website www.belgium.be
De Federale Overheidsdienst Financiën zal nooit naar uw bank- of kredietkaartgegevens vragen om een terugbetaling te doen of om een betaling te innen. Krijgt u dus een e-mail in dat verband, dan is die vals.  
De FOD Financiën doet alleen terugbetalingen op het bankrekeningnummer dat de burger via zijn belastingaangifte of via www.myminfin.be heeft meegedeeld.  
Als de burger zelf een betaling aan de FOD Financiën moet doen, dan kan dat alleen op de drie volgende manieren:  
  • via een online betalingssysteem op de site www.myminfin.be 
  • via een overschrijving naar een bankrekening met de volgende structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX 
  • door persoonlijk naar een van onze infocenters te gaan 
Heeft u vragen?  
Bel het Contactcenter FOD Financiën  
0257 257 57 (normaal tarief)