Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen uitgesteld tot 1 april 2016

Datum:

In de btw-beslissing nr. E.T. 125.180 van 20 november 2014 heeft de FOD Financiën het keuzestelsel voor de btw voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar opgeheven en heeft zij beslist om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Die regeling moest in werking treden vanaf 1 januari 2015.

Rekening houdend met de talrijke vragen en om de betrokkenen voldoende tijd te gunnen om de beoogde wijzigingen correct toe te passen, heeft de FOD Financiën beslist om de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 april 2016.

Een administratieve circulaire die deze wijzigingen verduidelijkt wordt binnenkort op Fisconetplus gepubliceerd.