Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Publicatie van de overeenkomst tussen België en Nederland over de fiscale gevolgen van telewerk bij grensoverschrijdend werken

Datum:

De overeenkomst tussen België en Nederland over de fiscale gevolgen van telewerk bij grensoverschrijdend werken is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Die overeenkomst verduidelijkt de elementen die van belang zijn bij de beoordeling of het telewerken van werknemers in hun woonland leidt tot een vaste inrichting in de zin van artikel 5 van het dubbelbelastingverdrag. Als er sprake is van een vaste inrichting, moet de werkgever in het land waar de werknemer woont belasting afdragen over de winst van het bedrijf die toegerekend kan worden aan deze vaste inrichting.