Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overgang naar het centraal rekeningnummer voor verschillende soorten betalingen

Datum:

De FOD Financiën stroomlijnt en optimaliseert haar financiële processen. Als onderdeel hiervan introduceren we het gebruik van één centraal rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 voor een breder scala aan soorten betalingen.  

Dit rekeningnummer gebruiken we al voor de betalingen van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting.  

Eventuele betalingen die toch nog op een oud rekeningnummer worden uitgevoerd, zullen voorlopig nog automatisch worden verwerkt.  

We begrijpen dat het wijzigen van een rekeningnummer soms vragen kan oproepen, vooral in deze tijd waarin digitale alertheid en veiligheid centraal staan. U kan deze informatie over het centrale rekeningnummer terugvinden op alle officiële communicatiekanalen van de FOD Financiën. 

Een tip: maak het uzelf gemakkelijk: betaal online via MyMinfin, zo betaalt u veilig, op het juiste rekeningnummer en met de correcte mededeling