Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Overgangsmaatregel douaneformaliteiten Brexit

Datum:

Het uittredingsverdrag voorzag in een regeling voor de Uniestatus van goederen na afloop van de transitieperiode. Goederen waarvan het transport aangevangen was voor het eind van de transitieperiode, zouden krachtens artikel 47 hun Uniestatus behouden. Een uitzondering op formaliteiten was echter nog niet voorzien.

De EU heeft dit principe herzien in de nieuwe leidraad. Het tijdstip van het vertrek van de goederen, de aanvang van het transport, is bepalend of de goederen al dan niet vrijgesteld zijn van douaneformaliteiten. Dit principe geldt enkel voor Uniegoederen.

Concreet:

Uniegoederen die in de EU vóór 1 januari 2021 als intracommunautaire zending vertrekken naar het VK, kunnen na 1 januari 2021 de EU verlaten zonder het insturen van een douane-aangifte

Uniegoederen die in het VK vóór 1 januari 2021 als intracommunautaire zending vertrekken, zijn bij binnenkomst na 1 januari 2021 in het vrije verkeer. Er hoeft geen aangifte ingestuurd te worden voor een douaneregeling.

Een dubbel bewijs is nodig om gebruik te maken van de regeling:

  • Uniestatus van de goederen (zie artikel 199 van de toepassingsverordening van het DWU)

  • Een document dat de start van het transport kan aantonen. Voorbeelden zijn een vrachtbrief (CMR), Bill of lading, AWB, CIM, …

De verplichting voor het insturen van een summiere aangifte (ENS) blijft behouden.

Praktisch voorbeeld

Een Italiaanse onderneming verkoopt in november 2020 een partij auto-onderdelen aan een fabrikant in het VK. De leveringen vertrekken op die verschillende momenten:

Levering 1 vertrekt op 24 december in Turijn en komt op 29 december in België aan. Op 31 december wordt de lading op een ferryschip geplaatst dat die dag vertrekt en op 1 januari aankomt. Het schip maakt nog een laatste keer gebruik van de erkende lijndienst. De zending wordt beschouwd als een gewone intracommunautaire beweging is.

Levering 2 vertrekt op 27 december en komt op 31 december op de terminal in België aan. De lading kan pas vertrekken op 3 januari 2021. Een uitvoeraangifte is niet voorhanden, omdat er geen document werd ingestuurd voor het vertrek in Italië. De transporteur kan middels zijn CIM-vrachtbrief (treinverkeer) aantonen dat de zending reeds op 27 december vertrokken is. Hij kan ook aantonen dat het om Uniegoederen gaat. De goederen mogen de Unie verlaten zonder document.

Levering 3 vertrekt op 4 januari 2021 vanuit Italië. Bij aankomst is geen uitvoerdocument beschikbaar. De uitgang zal geweigerd worden, aangezien deze zending niet vertrok voor het eind van de transitieperiode.