Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Overstromingen: personenbelasting en vennootschapsbelasting maatregelen voor giften

Datum:

De afgelopen weken heeft ons land te kampen gehad met verschrikkelijk slechte weersomstandigheden die in bepaalde regio’s van het land enorme schade hebben aangericht. Om onze medeburgers en onze vennootschappen ertoe aan te zetten bij te dragen tot hun herstel, heeft de minister van Financiën zijn administratie verzocht om bepaalde maatregelen betreffende giften voor te bereiden:

  • Giften aan gewestelijke rampenfondsen fiscaal aftrekbaar

Giften in geld aan gewestelijke rampenfondsen zullen in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor giften in de personenbelasting en voor de aftrek van vrijgestelde giften in de vennootschapsbelasting. Dezelfde voorwaarden en beperkingen als bij de andere in-aanmerking-komende giften zijn van toepassing.

  • Verhoogde fiscale aftrek voor giften van vennootschappen

Het bedrag dat vennootschappen mogen aftrekken bij giften is vandaag beperkt tot 500.000 euro. Dit plafondbedrag wordt voor dit kalenderjaar verhoogd tot 2.500.000 euro voor giften die zijn gedaan aan erkende instellingen die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Voor giften gedaan buiten dit kader blijft het plafond van 500.000 euro behouden