Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 1999 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 1999 resultaten

Het aanvragen van een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer is voortaan mogelijk via MyMinfin

U kunt nu een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunt u uw aanvragen gemakkelijk opvolgen en raadplegen.

Documenten erfloze nalatenschappen beschikbaar op MMF

Vanaf nu kunt u documenten over 

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Schorsing van bepaalde SAP-tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde-landen

Vanaf 1 januari 2023 worden met Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1039 van de Commissie van 29 juni 2022 (PB L 173/58 d.d.

Publicatie verslagen Tax-cificatievergaderingen

Elk trimester vindt de Tax-cificatievergadering plaats, een overleg tussen de FOD Financiën en vertegenwoordigers van de economische beroepen (ITAA), sociale secretariaten (USS), ondernemers (VBO, UNIZO), banken en andere financiële instellingen (Febelfin) en de bedrijfsrevisoren.

Automatisering van bewegingen onder de regeling « accijns betaald » en digitalisering van het Vereenvoudigd Geleide Document (VGD)

Vanaf 13 februari 2023 zullen overbrengingen tussen de lidstaten van de EU van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen moeten plaatsvinden via het elektronische systeem EMCS (Excise Movement and Control System), zoals reeds het geval is voor overbrengingen van accijnsgoederen onder de acci

[OPGELOST] Telefonie probleem

Onze diensten zijn moeilijk bereikbaar per telefoon. We werken aan een oplossing om het probleem te herstellen. Bedankt voor uw begrip.

Werd uw onderneming getroffen door een cyberaanval? Meld het ons!

Werd uw onderneming getroffen door een cyberaanval en kunt u daardoor niet tijdig voldoen aan uw verplichtingen bij de FOD Financiën?  Meld ons dit zo snel mogelijk zodat wij samen kunnen bekijken welke maatregelen moeten worden genomen.   

Verkeerde vervaldatum op aanslagbiljetten PB (aanslagjaar 2022): verzendingen tussen 16 en 26 januari 2023

Door een technisch probleem kregen de aanslagbiljetten personenbelasting voor aanslagjaar 2022 met een verzendingsdatum tussen 16 en 26 januari 2023 een verkeerde vervaldatum mee.

Pagina's