Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 707 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 707 resultaten

Het aanvragen van een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer is voortaan mogelijk via MyMinfin

U kunt nu een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunt u uw aanvragen gemakkelijk opvolgen en raadplegen.

Documenten erfloze nalatenschappen beschikbaar op MMF

Vanaf nu kunt u documenten over 

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Briefing notes

De Briefing notes zijn informatie- en analysedocumenten opgemaakt door de Studiedienst van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.

Publicatie verslagen Tax-cificatievergaderingen

Elk trimester vindt de Tax-cificatievergadering plaats, een overleg tussen de FOD Financiën en vertegenwoordigers van de economische beroepen (ITAA), sociale secretariaten (USS), ondernemers (VBO, UNIZO), banken en andere financiële instellingen (Febelfin) en de bedrijfsrevisoren.

[OPGELOST] Telefonie probleem

Onze diensten zijn moeilijk bereikbaar per telefoon. We werken aan een oplossing om het probleem te herstellen. Bedankt voor uw begrip.

Werd uw onderneming getroffen door een cyberaanval? Meld het ons!

Werd uw onderneming getroffen door een cyberaanval en kunt u daardoor niet tijdig voldoen aan uw verplichtingen bij de FOD Financiën?  Meld ons dit zo snel mogelijk zodat wij samen kunnen bekijken welke maatregelen moeten worden genomen.   

Verkeerde vervaldatum op aanslagbiljetten PB (aanslagjaar 2022): verzendingen tussen 16 en 26 januari 2023

Door een technisch probleem kregen de aanslagbiljetten personenbelasting voor aanslagjaar 2022 met een verzendingsdatum tussen 16 en 26 januari 2023 een verkeerde vervaldatum mee.

Pagina's