Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 505 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 505 resultaten

[OPGELOST] FISCONETPLUS –ONTOEGANKELIJKE DOCUMENTEN

Door een technisch probleem zijn er momenteel storingen in de weergave van de documenten. Onze teams zoeken samen met ICT naar een snelle oplossing om de weergave van deze pagina’s terug in orde te brengen.

Goederen ter bestrijding van Covid-19: verlenging van de vrijstelling van rechten en btw bij invoer tot en met 31 december 2022

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 31 december 2022 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer (1). Deze volledige btw-vrijstelling bij invoer heeft voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van:

De Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financien bewaart de tegoeden afkomstig van niet-afgesloten rekeningen van de online spaarbank Rabobank.be in België

Op 1 september 2022 heeft Rabobank.be definitief haar bankactiviteiten in België stopgezet. De tegoeden afkomstig van de niet-afgesloten rekeningen werden automatisch getransfereerd naar de Deposito- en Consignatiekas (hierna DCK) van de FOD Financiën. 

Investering in een steunzone door grote ondernemingen: opnieuw mogelijk sinds 25 juli 2022

Sinds 25 juli 2022 kunnen grote ondernemingen (bedoeld in artikel 275/9 WIB 92) opnieuw het formulier 274 SZ

Certificaat 151, het nieuwe model certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen

Het nieuwe certificaat 151, o.a. op basis van de Uitvoeringsverordening (EU) nr.

Bericht aan de schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen bezoldigingen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

De Minister van Financiën zal aan de Koning voorstellen om voor het vaststellen van de bedrijfsvoorheffing die vanaf 1 januari 2023 moet worden ingehouden op bezoldigingen,  pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag over te schakelen naar “glijdende schalen”.   

Pagina's