Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 37 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 37 resultaten

Het bericht aan schuldenaars fiche 281.50 is beschikbaar

Het bericht aan schuldenaars 'Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)' is vanaf nu beschikbaar.

Herinnering: energiecrisis - algemeen betaaluitstel voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting - aanslagjaar 2022

De federale regering heeft maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis. Eén maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in:

Het bericht aan schuldenaars fiche 281.50 is beschikbaar

Het bericht aan schuldenaars 'Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)' is vanaf nu beschikbaar.

Snellere terugbetaling Venb - RPB - BNI-ven? Dien uw aangifte ten laatste in op 15 september 2022

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners-vennootschappen voor aanslagjaar 2022, met balansdata van 31 december 2021 tot

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Deze maatregel werd verlengd.  

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen

Deze verlengde en nieuwe maatregelen zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zullen in afwachting daarvan reeds worden toegepast. Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden 1. Vrijstelling coronapremies nog tot eind 2021

Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)

Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III’):

Opening Biztax aanslagjaar 2020 – Verlenging van de indieningstermijn voor de aangiften VenB - RPB - BNI-ven tot en met 29 oktober 2020

Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2020.

Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Overeenkomstig art. 194septies/1, § 1, WIB 92, kan een vennootschap voor het aj.

Pagina's