Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 590 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

31-40 van 590 resultaten

Herinvoering 120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren' en verlenging van het verhoogde aantal fiscaalgunstige overuren

De regering nam in de ministerraad van 12 mei 2023 de volgende beslissingen voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025:

Poging tot telefoonfraude (phishing): misbruik van ons algemeen telefoonnummer 02 572 57 57

We kregen een melding van een poging tot telefoonfraude waarbij het algemene nummer van de FOD Financiën 02 572 57 57 wordt gebruikt.

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

Op voorstel van de minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Bedrijfsvoorheffing: de toepassingen BV-land en Finprof worden samengevoegd en worden Finprof

De FOD Financiën heeft de toepassingen BV-land en Finprof volledig herzien en gemoderniseerd. Het resultaat hiervan vinden we voortaan terug in de nieuwe applicatie, Finprof. Deze nieuwe versie bevat:

Lancering van de nieuwe Finprof: uitzonderlijke verlenging van de aangifte en betalingsperiode voor bedrijfsvoorheffing (voor de periode van mei 2023) naar 29 juni 2023

Om het goed verloop van de inproductiestelling van FinprofLegacy en de migratie van de historische gegevens te waarborgen, zal

Lancering imagometing 2023

De FOD Financiën voert tweejaarlijks een imagometing uit in samenwerking met een externe firma. Dit jaar is er een nieuwe imagometing die nog loopt tot eind juni. Het is dus mogelijk dat u in het kader van deze imagometing gecontacteerd wordt.

Pagina's