Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 79 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 79 resultaten

Btw-carrouselfraude

Een BTW-carrousel is een vorm van belastingfraude waarbij een handelaar BTW ontvangt maar die niet doorbetaalt aan de Belgische Staat.

Vanaf februari opnieuw btw-rekeninguittreksels voor alle btw-belastingplichtigen

Vanaf februari 2024 maken we opnieuw alle btw-rekeninguittreksels aan. De beslissing van 5 mei 2023 om alleen in bepaalde gevallen btw-rekeninguittreksels aan te maken, geldt dus niet meer.

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Garagisten, koetswerkmakers, detailhandelaars in voertuigen - btw-attest voor de hernieuwing van handelaarsplaten vanaf 1 oktober 2023

Tussen 1 oktober 2023 en 29 februari 2024 kunt u een btw-attest aanvragen om uw handelaarsplaten te hernieuwen.   Ter herinnering:

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

Op voorstel van de minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Btw - Wijzigingen voor de rekeninguittreksels

Update 01.02.2024: Vanaf februari 2024 ontvangen alle btw-belastingplichtigen opnieuw btw-rekeninguittreksels.

Btw - Wilt u gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?

U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en u voldoet aan de andere voorwaarden.

Btw-verlaging voor elektriciteit, aardgas en warmte

28.06.2023 - Update: toevoeging van de nieuwe circulaire 2023/C/64

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd)

Btw - Toepassing e604 - nieuwe versie

Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op:

Pagina's