Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 75 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 75 resultaten

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2023

Op voorstel van de minister van Financiën verleent de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Btw - Wijzigingen voor de rekeninguittreksels

Als belastingplichtige kunt u te allen tijde het huidige saldo van uw rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant.

Btw - Wilt u gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?

U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en u voldoet aan de andere voorwaarden.

Btw-verlaging voor elektriciteit, aardgas en warmte

28.06.2023 - Update: toevoeging van de nieuwe circulaire 2023/C/64

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd)

Btw - Toepassing e604 - nieuwe versie

Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op:

Btw - Weergave van de rekeninguittreksels in MyMinfin - vertraging

Als belastingplichtige kunt u op elk moment de huidige stand van uw rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Rekening Courant btw.

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Verduidelijkingen over de nieuwe procedure

Zoals uitgelegd in het actuabericht van 22 december 2022, moet u als gemengde belastingplichtige vanaf 1 januari 2023 een voorafgaande kennisgeving indienen als u kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebrui

Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als u kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet u bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen.

Pagina's