Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 65 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 65 resultaten

Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen.

Controleverslag ook voor mandatarissen beschikbaar in MyMinfin

Sinds 8 januari 2021 kunnen belastingplichtigen die een controle gehad hebben, het controleverslag raadplegen in hun persoonlijk dossier in MyMinfin.

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Deze maatregel werd verlengd.  

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen

Deze verlengde en nieuwe maatregelen zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zullen in afwachting daarvan reeds worden toegepast. Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden 1. Vrijstelling coronapremies nog tot eind 2021

Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)

Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III’):

Opening Biztax aanslagjaar 2020 – Verlenging van de indieningstermijn voor de aangiften VenB - RPB - BNI-ven tot en met 29 oktober 2020

Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2020.

Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Overeenkomstig art. 194septies/1, § 1, WIB 92, kan een vennootschap voor het aj.

Aangiften VenB - BNI-ven - RPB aanslagjaar 2020 – voorbereidende documenten en toelichtingen

De documenten voor de aangifte in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt de voorbereidende documenten en de toelichtingen al downloaden:

Indieningstermijnen voor de aangiften VenB, RPB, BNI-Ven aanslagjaar 2020

Algemene regel Vanaf de balansdatum hebt u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.

Pagina's