Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 299 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 299 resultaten

Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen

Zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen:

Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen.

Betalings- en bezwaartermijn met 1 maand verlengd voor alle aanslagbiljetten personenbelasting met datum tussen 15 oktober en 15 december 2021

Het is mogelijk dat u uw aanslagbiljet met een datum vanaf 15 oktober enkele weken later per post ontvangt. U vindt uw aanslagbiljet wel al in MyMinfin vanaf de creatiedatum.

Kappers – aanpassing van de forfaitaire grondslagen van aanslag op het vlak van inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2021

In tegenstelling tot het gepubliceerde forfait voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) moeten de aantallen typeprestaties die in rekening moeten genomen worden, aangepast worden om:

Controleverslag ook voor mandatarissen beschikbaar in MyMinfin

Sinds 8 januari 2021 kunnen belastingplichtigen die een controle gehad hebben, het controleverslag raadplegen in hun persoonlijk dossier in MyMinfin.

Aangiften PB (via Tax-on-web Mandataris): termijn verlengd tot 8 november 2021

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft beslist om uitstel te geven tot en met 8 november 2021 voor het indienen van de aangiften in de personenbelasting via Tax-on-web Mandataris. De initiële indiendatum was 21 oktober 2021.

Niet-inwoners: u kunt vanaf nu uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web)

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten) en u verblijft in het buitenland, of u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies)?

Opening van Tax-on-web BNI 2021

U kunt vanaf nu de aangiften in de belasting niet-inwoners 2021 van uw cliënten indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online indienen van de aangiften is 2 december 2021.

Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 10 december 2021, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)

Snellere terugbetaling VenB - RPB - BNI-Ven? Dien uw aangifte ten laatste in op 30 september 2021

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften Venb – RPB – BNI-Ven voor aanslagjaar 2021, met balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021, is 28 oktober 2021.

Pagina's