Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 103 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 103 resultaten

Btw - Uitstel zomervakantie 2022 - Aangiften met terugbetaling - rechtzetting

In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld, hebben kwartaalaangevers wel degelijk tot en met 10 augustus 2022 de tijd om de aangifte voor het 2de kwartaal van 2022 in te dienen en te genieten van een mogelijke terugbetaling van btw.

(Kleine) caféhouders: forfaitaire grondslagen van aanslag inzake btw en indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal van 2022

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (

Huisvesting in het kader van het sociaal beleid - privéinitiatief - wijziging binnen 15 jaar

Een verlaagd btw-tarief van 12 % geldt voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid - privéinitiatief. Aan dit tarief zijn voorwaarden gekoppeld.

Tijdelijke btw-verlaging op aardgas en warmte – nieuwe maatregel en verlenging tot 31 december 2022

Voor residentiële contracten, wordt de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % voor leveringen van aardgas en warmte aan natuurlijke personen verlengd tot en met 31 december 2022.

Tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit - verlenging tot 31 december 2022

De toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% op elektriciteit (huishoudelijke afnemers) wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

Btw-heffing op het verstrekken van gemeubeld logies - belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een woning, een appartement of een studio) is in principe vrijgesteld van btw.

Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2022

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en hun intracommunautaire opgaven.

Toepassing van de medische vrijstelling voor gespecialiseerde voetverzorgers

De beoefenaar van de medische of gespecialiseerde voetzorg beantwoordt aan de voorwaarde van het behalen van een certificaat op voorwaarde dat hij/zij, voor wat België betreft, een volledige opleiding heeft gevolgd bij een onderwijsinstelling erkend door de bevoegde Gemeenschappen.

Btw - Wilt u gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?

U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en u voldoet aan de andere voorwaarden.

(Kleine) caféhouders: forfaitaire grondslagen van aanslag inzake btw en indiening van de aangifte voor het eerste kwartaal 2022

De Raad van State heeft de forfaitaire regeling inzake btw voor de (kleine) caféhouders voor het jaar 2020 (F-2020/4-24) vernietigd omdat de vormvoorwaarden niet gerespecteerd waren (zie

Pagina's