Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 115 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

91-100 van 115 resultaten

Impact van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca op de forfaitaire belastingplichtigen

Zoals aangekondigd in het actuabericht van 06.06.2020 is het verlaagd btw-tarief van 6 % tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten vanaf 8 juni tot en met 31 december 2020:

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca - circulaire

Zoals aangekondigd in ons bericht van 6 juni 2020 is het verlaagd btw-tarief van 6 % tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten:

Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2020

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2020 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen.

Btw-verplichtingen voor de verrichtingen van mei 2020: terugkeer naar de gebruikelijke termijn voor indiening en betaling

Btw-aangifte en intracommunautaire opgave Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn.

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen.

Btw-aangiften laattijdig ingeschreven in de rekening-courant door een informaticaprobleem

Door een technisch probleem werden sommige periodieke btw-aangiften, ingediend tussen 28 april en 12 mei 2020, laattijdig ingeschreven in de rekening-courant van de belastingplichtigen. Dat heeft tot gevolg dat er:

Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen

Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

Richtlijnen voor de btw-maandaangifte van april 2020

De maandaangifte van april 2020 kan in het kader van de coronamaatregelen, zoals reeds aangekondigd, nog tijdig worden ingediend tot 05.06.2020.

Coronavirus - Steunmaatregelen: rekeninguittreksel btw-rekening-courant en uitstel van betaling

Btw-belastingplichtigen hebben zopas, zoals gebruikelijk, een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld.

Coronavirus - Steunmaatregelen btw: verduidelijking voor teruggave in de aangifte van maart 2020

Voor het indienen van de btw-aangiften van de maand maart 2020 werd uitstel verleend tot 7 mei 2020.