Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 263 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 263 resultaten

Uniforme werkwijze voor het insturen van de berichten betreffende ECS fase 2

Om de berichten in de exportflow aan elkaar te kunnen linken is het hanteren van een uniforme werkwijze noodzakelijk, hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Verplichte toepassing van het volledige exportproces voor luchtvracht

Na de uitbreiding van het elektronisch exportproces in Zeebr

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen

Deze verlengde en nieuwe maatregelen zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zullen in afwachting daarvan reeds worden toegepast. Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden 1. Vrijstelling coronapremies nog tot eind 2021

UPDATE COVID 19: publicatie verordening (eu) 2021/521

De Europese Commissie publiceerde op 25 maart 2021 de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/521 van 24 maart 2021 die betrekking heeft op de uitvoer van COVID-19 vaccins alsook de werkzame stoffen van deze vaccins.

UPDATE COVID 19: Aanpassing van de tariefcodes van goederen met betrekking tot de douane en belastingvrijstelling bij rampen

De procedure om goederen (die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie) te kunnen importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw, is licht gewijzigd.

Nieuw tijdschema voor grensformaliteiten bij de invoer van goederen

De Britse overheid koos om de grensformaliteiten rond Brexit gefaseerd in te voeren. Volgens het aanvankelijke schema waren er deadlines op 1 april (fytosanitaire verplichtingen) en 1 juli 2021 (volledige douaneformaliteiten en – controle).

UPDATE COVID 19: verplichting tot het aangeven van een aanvullende code voor vaccins en de werkzame stoffen ervan

Ingevolge Verordening (EU) 2021/442 wordt vanaf 13.03.2021 de verplichting verlengd tot het aangeven van een aanvullende code bij het uitvoeren van vaccins tege

De circulaire over "Definitieve vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waarde en kleine zendingen" werd volledig herwerkt

Wegens de vervanging van het K.B. van 28 mei 1979 inzake de vrijstelling van accijns bij invoer van kleine zendingen zonder commercieel karakter door het K.B.

UPDATE COVID 19: Aanpassing van de ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen

De steunmaatregelen toegekend voor accijnzen en verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken worden verlengd tot 30 juni 2021 volgens dezelfde modaliteiten zoals vermeld in

Pagina's