Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 21 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 21 resultaten

Bericht aan de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing

Op 30 juni 2023 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 juni 2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Deze bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Herinvoering 120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren' en verlenging van het verhoogde aantal fiscaalgunstige overuren

De regering nam in de ministerraad van 12 mei 2023 de volgende beslissingen voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025:

Bedrijfsvoorheffing: de toepassingen BV-land en Finprof worden samengevoegd en worden Finprof

De FOD Financiën heeft de toepassingen BV-land en Finprof volledig herzien en gemoderniseerd. Het resultaat hiervan vinden we voortaan terug in de nieuwe applicatie, Finprof. Deze nieuwe versie bevat:

Lancering van de nieuwe Finprof: uitzonderlijke verlenging van de aangifte en betalingsperiode voor bedrijfsvoorheffing (voor de periode van mei 2023) naar 29 juni 2023

Om het goed verloop van de inproductiestelling van FinprofLegacy en de migratie van de historische gegevens te waarborgen, zal

Investering in een steunzone door grote ondernemingen: opnieuw mogelijk sinds 25 juli 2022

Sinds 25 juli 2022 kunnen grote ondernemingen (bedoeld in artikel 275/9 WIB 92) opnieuw het formulier 274 SZ

Investering in een steunzone door grote ondernemingen: einde van de geldigheidsduur van de regionale steunkaart

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen in een steunzone, moeten grote ondernemingen investere

Plichten van exploitanten van een digitaal samenwerkingsplatform

De onderneming die als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform personen op afstand verbindt voor de levering van een dienst, moet:

Coronavirus – verlenging en nieuwe ondersteuningsmaatregelen

Deze verlengde en nieuwe maatregelen zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zullen in afwachting daarvan reeds worden toegepast. Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden 1. Vrijstelling coronapremies nog tot eind 2021

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

Awards 'Fit For the Future': stem Fisconetplus naar de overwinning!

Op 20 en 21 november 2019 neemt de FOD Financiën opnieuw deel aan Forum For the Future, (hyperlink) de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor boekhouders en fiscalisten.

Pagina's