Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Phishing: FOD Financiën stuurt uw belastingrekening nooit per e-mail

Datum:

Oplichters versturen momenteel e-mails in naam van de FOD Financiën waarbij zij u zogezegd uw aanslagbiljet (belastingberekening) bezorgen.

De lay-out van die e-mail lijkt echt en ook uw persoonlijke gegevens kloppen dikwijls. Men vraagt om op een knop te klikken om uw teveel betaalde belasting terug te krijgen. Ga daar niet op in, dit is bedrog!

Alleen al aan het vreemde e-mailadres kan u meestal onmiddellijk zien dat het niet gaat om een e-mail van de FOD Financiën.
Trouwens, de FOD Financiën verstuurt uw aanslagbiljet nooit per e-mail. Hij bezorgt u dat alleen:

  • per post
  • via een bericht in uw e-Box dat zegt dat het document digitaal beschikbaar is in uw elektronisch MyMinfinfin.be - dossier.

Meer info over valse e-mails en oplichting op onze phishing-pagina.

Hieronder een voorbeeld van zo’n valse e-mail: