Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Phishing: valse e-mails met betalingsaanmaning FOD Financiën in omloop

Datum:

Opnieuw circuleren e-mails, zogezegd van de FOD Financiën, waarin men laat weten dat u nog een openstaande schuld heeft.  

Opgelet: het gaat hier andermaal om valse berichten van cybercriminelen. 
 
Wat zijn de kenmerken van dit soort e-mails? 

  • Het afzenderadres fodfinancien@mail-noreply.be lijkt op een e-mailadres van de FOD Financiën maar het is vals. 

  • De e-mail lijkt afkomstig van een echte medewerker van de FOD Financiën en vermeldt de juiste contactgegevens. 

  • Het rekeningnummer waarop u uw zogezegde schuld moet betalen is natuurlijk geen officieel nummer van de FOD Financiën. 
     

Wees dus uiterst voorzichtig als u dit soort van e-mails krijgt. Ga er niet op in en klik zeker niet op de bijgevoegde link!   
  
De FOD Financiën zal u nooit per e-maillaten weten dat u nog een schuld heeft. Hij bezorgt u zo’n bericht alleen:  

  • per post 

  • via een elektronisch bericht in uweBox dat zegt dat het document digitaal beschikbaar is in uw online MyMinfin-dossier. Daarvoor moet u dan inloggen op www.myminfin.be.  

Meer info over valse e-mails en oplichting op onze phishing-pagina.  

Hieronder een voorbeeld van zo’n valse e-mail: