Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Plichten van exploitanten van een digitaal samenwerkingsplatform

Datum:

De onderneming die als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform personen op afstand verbindt voor de levering van een dienst, moet:

  • bij elke totstandkoming van een overeenkomst via het platform volledige informatie verstrekken over de fiscale en sociale verplichtingen van de gebruikers van het platform, d.w.z. de dienstverleners
  • de gebruikers een elektronische link ter beschikking stellen die hen doorverwijst naar de websites van de betrokken overheidsdiensten
  • de gebruikers en de FOD Financiën elk jaar via elektronische weg een document toezenden met het bruto bedrag van de verrichte transacties.

Meer info in de FAQ