Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Preferentiële oorsprong: nieuws

Datum:

Op 1 september 2021 zijn de PEM-overgangsregels in werking getreden voor bepaalde landen uit de Regionale Conventie. Meer informatie kan u terugvinden in onze informatienota.

Eind augustus 2021 deelde de Europese Commissie ons mee dat Zimbabwe vanaf 1 juli 2021 gebruik maakt van het REX-systeem. Aangezien dit nog niet officieel werd gepubliceerd in de C-reeks van het Publicatieblad van de EU, mogen Zimbabwaanse exporteurs tot die datum nog gebruik maken van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en factuurverklaringen indien zij enkel beschikken over de vergunning van 'toegelaten exporteur'. Er zal binnenkort een informatienota worden gepubliceerd over de preferentiële overeenkomst met de staten in oostelijk en zuidelijk Afrika.

Het overzicht van de preferentiële overeenkomsten en douane-unies en het overzicht met PLDA-codes op onze website werden bijgewerkt.