Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Preferentiële oorsprong: wijziging oorsprongsprotocol EU-Singapore

Datum:

Op 20 december 2022 heeft het Comité douane van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore Besluit nr. 1/2022 tot wijziging van het oorsprongsprotocol van die vrijhandelsovereenkomst aangenomen.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2023 en zal de komende dagen in de C-reeks van het Publicatieblad worden bekendgemaakt.

Het besluit heeft betrekking op de volgende elementen:

  • Protocol 1 wordt bijgewerkt tot de versie van 2022 van het geharmoniseerd systeem.
  • Voor EU-exporteurs wordt het systeem van "toegelaten exporteurs" vervangen door het systeem van "geregistreerde exporteurs".
  • Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 importeurs in Singapore de tariefpreferentie moeten aanvragen door middel van door geregistreerde EU-exporteurs opgestelde attesten van oorsprong waarin hun REX-nummer is vermeld, en niet langer door middel van "oorsprongsverklaringen" waarin een vergunningsnummer van een toegelaten exporteur is vermeld.
  • Om de overgang te vergemakkelijken voorziet het besluit in een overgangsperiode die ervoor zorgt dat de douane van Singapore tot 31 maart 2023 oorsprongsverklaringen van toegelaten exporteurs uit de EU blijft aanvaarden.
  • De dekking (maar niet de volumes) van de 3 oorsprongscontingenten voor uitvoer uit Singapore naar de EU wordt uitgebreid. Dienovereenkomstig wordt Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1927 van de Commissie gewijzigd.

De informatienota en de circulaire worden zo snel mogelijk aangepast.