Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure voor onderling overleg: de inspanningen van de FOD Financiën op wereldvlak beloond door de OESO!

Datum:

Op 18 november 2020 heeft de OESO de MAP Awards (‘Mutual Agreement Procedure’ of ‘Procedure voor onderling overleg’) uitgereikt om de inspanningen van bepaalde bevoegde autoriteiten bij het oplossen van internationale dubbele belasting te bekronen.

Van de 105 vertegenwoordigde jurisdicties (en bijna alle wereldwijde procedures voor onderling overleg) komt België meermaals als laureaat uit de bus:

  • België eindigt eerste met het laagste percentage (10 %) oude MAP-dossiers (ingediend voor 2016) in de eindinventaris.
  • Van de landen die meer dan 100 dossiers in stock hebben, wordt België erkend als het land dat de werklast op de meest efficiënte manier beheert. Ons land eindigt namelijk met het hoogste percentage (67 %) afgesloten dossiers.
  • Wat de onderlinge samenwerking betreft, eindigt België op de tweede plaats voor zijn samenwerking met Luxemburg (ex aequo met de samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

Dit is een mooie wereldwijde erkenning van de kwaliteit die de FOD Financiën, namens België, biedt bij het oplossen van internationale dubbele belasting!

Meer informatie op de website van de OESO (in het Engels).

Vice-premier en minister Van Financiën  Vincent Van Peteghem feliciteert zijn administratie met deze prestigieuze Award. Dit is het werk van onze zeer goed gekwalificeerde mensen.

België is internationaal gezien een klein land maar de belastingadministratie heeft de laatste jaren en goede reputatie opgebouwd bij de internationale instellingen waarin ons land participeert. Wij zullen in de hervormingen in de internationale belastingregels een constructieve en proactieve rol blijven spelen. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van digitale belastingen zodat bedrijven die actief zijn in de gedigitaliseerde economie ook belastingen betalen. We zullen ervoor pleiten bij de OESO en de EU dat een dergelijke belasting op internationaal niveau komt gezien dat het efficiëntst is.