Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Publicatie van de nieuwe Circulaire 2023/C/67 betreffende AEO-vergunning

Datum:


Gelieve kennis te nemen van de nieuwe "Circulaire 2023/C/67 betreffende AEO-vergunning" die op 4 september 2023 op FISCONETplus is gepubliceerd. 

Voor wat betreft de regelgeving zijn er twee belangrijke wijzigingen, met name:

  • de wijziging van artikel 24, lid 1, van de DWU-IA, die uitvoering geeft aan het conformiteitscriterium van artikel 39, onder a), van de DWU; en
  •  de laatste wijziging van artikel 17 van de DWU-DA om de bepalingen in verband met de procedure voor de schorsing van de AEO-vergunning te verduidelijken.

In deze laatste update hebben wij ook enkele punten verbeterd met betrekking tot:

  • de aanvaarding van een aanvraag voor een AEO-vergunning;
  • de toepassing van praktische competenties of beroepskwalificaties (artikel 39, onder d), DWU);
  • het gebruik van het AEO-logo;
  • de nietigverklaring van een AEO-vergunning;
  • de opvolging van de AEO-vergunning;

Tot slot zijn in de nieuwe circulaire eveneens de IT-ontwikkelingen opgenomen die sinds de publicatie van de vorige circulaire werden ingevoerd. Deze zijn tot stand gekomen door de invoering van het nieuwe eAEO-STP-systeem waarmee de aanvraag elektronisch kan worden ingediend. De vragenlijst voor zelfbeoordeling moet bij de aanvraag van de AEO-vergunning worden gevoegd, samen met de andere bijlagen die door de AAD&A zijn vereist. Al deze documenten kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de speciale AEO-pagina van onze website.