Publicatie van de wijziging van artikel 24 IA in het Publicatieblad van de EU van 19 november 2020

Datum:

In het Publicatieblad van de Europese Unie nr. 387 van 19 november 2020 werd Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1727 van de Commissie van 18 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft bepaalde voorschriften inzake geautoriseerde marktdeelnemers gepubliceerd. 

Deze uitvoeringsverordening gaat over de wijziging van artikel 24 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447. Deze wijziging heeft als doel om sommige bepalingen van artikel 24 te verduidelijken om te zorgen voor een uniforme toepassing van de voorwaarde in artikel 39, onder a), van het wetboek betreffende het ontbreken van ernstige of herhaalde inbreuken op de douanewetgeving en fiscale bepalingen, met inbegrip van het ontbreken van ernstige strafbare overtreding die verband houden met de economische activiteit van de aanvrager. 

Deze Uitvoeringsverordening treedt in werking op de twintigste dag na publicatie.