Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Publieke bevraging van de economische beroepen in kader van de belastingaangiften

Datum:

De FOD Financiën organiseert op vraag van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een enquête voor fiscaal raadgevers en andere cijferberoepers over verschillende aspecten van de aangifteketen.

De aangiftetermijnen en -perioden zijn zowel voor de FOD Financiën als de economische beroepen een bijzonder belangrijk onderdeel van hun dagelijkse werking.

Gezien het groot aantal aangiftes die door mandatarissen worden ingediend, vertegenwoordigen zij een belangrijke schakel in het aangifteproces. De introductie van de elektronische aangifteplatformen en vooraf ingevulde aangiftes hebben de bedoeling om het belastingplichtigen en hun fiscale dienstverleners eenvoudiger te maken om een aangifte in te dienen. Naast de praktische methode is ook de timing van de aangifteketen een belangrijk aandachtspunt voor zowel belastingplichtigen, de FOD Financiën en de cijferberoepers.

We vinden het hierbij enorm belangrijk om te kunnen rekenen op de inbreng van deze doelgroepen.

Om voldoende informatie te verzamelen, organiseert de FOD Financiën in opdracht van de Minister van Financiën Vincent van Peteghem een publieksbevraging waarin gepeild wordt naar de mening van de mandatarissen over:

  • De indieningstermijnen;
  • De ondersteuning bij het invullen van de aangifte zoals het tijdig ter beschikking stellen van gewijzigde regelgeving;
  • Het onderhoud van de elektronische toepassingen voor het indienen van een aangifte;
  • Andere factoren die verband houden met de aangiftedeadlines zoals bv. situaties van overmacht.

Het invullen van deze vragenlijst betekent een grote hulp om de aangiftetermijnen en -periode te optimaliseren.

De bevraging loopt tot 25/01/2022.

Begin aan de bevraging