Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Recht op voorschotten op onderhoudsgeld: het netto-inkomensplafond stijgt tot 2.200 euro

Datum:

Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijke plafond waaronder u recht hebt op voorschotten op onderhoudsgeld gestegen tot 2.200 euro (in plaats van 1.800 euro).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op voorschotten?

Uw maandelijkse netto-inkomen mag niet hoger liggen dan:

  • 2.200 euro
  • verhoogd met 70 euro per kind ten laste of met 140 euro per kind met een handicap ten laste

Om het maandelijkse netto-inkomen te berekenen houden we enkel rekening met de persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager. We bereken het gemiddelde van uw netto-inkomen over de laatste drie maanden. Dat bedrag wordt nog verhoogd met 1/12e van eventuele jaarlijkse premies (zoals het vakantiegeld of de eindejaarspremie).

Bijvoorbeeld:

De aanvrager heeft een kind ten laste en het netto-inkomen van de laatste drie maanden (zonder jaarlijkse premies) bedraagt:

  • oktober 2019: 1.800 euro
  • november 2019: 2.100 euro
  • december 2019: 2.400 euro

Het plafond is dus 2.200 euro (wettelijke plafond) + 70 euro (voor 1 kind ten laste) = 2.270 euro.

Het gemiddelde netto-maandinkomen van de laatste drie maanden is (1.800 euro + 2.100 euro + 2.400 euro) / 3 = 2.100 euro.

Het gemiddelde netto-maandinkomen (2.100 euro) ligt onder het inkomensplafond (2.270 euro) en dus komt u in aanmerking voor voorschotten.

Welke documenten moet u ons dan bezorgen?

  • U vult bij voorkeur het webformulier in of u bezorgt ons een ingevuld, gedateerd en ondertekend papieren aanvraagformulier.   
  • Bekijk in onze FAQ welke bijlagen u moet toevoegen, dat hangt af van uw situatie.

Meer informatie.