Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Rechtzetting onterechte toekenning van een belastingvermindering voor een handicap of invaliditeit

Datum:

Personen met een handicap of invaliditeit hebben, in bepaalde gevallen, recht op een belastingvoordeel. De gegevens gelinkt aan dat voordeel zijn vooraf ingevuld in MyMinfin (Tax-on-web) en in het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Een aantal personen met een tijdelijke handicap of invaliditeit zijn sinds 2017 ten onrechte beschouwd als personen met een permanente handicap of invaliditeit. Er werd hen dus ten onrechte een belastingvermindering toegekend voor de inkomstenjaren 2018, 2019 en 2020.

De aangiften voor de aanslagjaren 2019 tot 2021 van die betrokken personen moeten dus verbeterd worden. Ze zullen daarvan op de hoogte gebracht worden per brief en een verbeterd aanslagbiljet ontvangen.

Onze processen zijn aangepast om dit in de toekomst te vermijden en we verontschuldigen ons bij alle betrokkenen voor dit ongemak.