Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie- en hypotheekkantoren worden 1 kantoor Rechtszekerheid

Datum:
In 2015 is de Administratie Rechtszekerheid gestart met de uitbouw van een efficiëntere organisatiestructuur, die beter aangepast is aan de huidige samenleving.
 
Op 1 mei 2018 treedt een nieuwe geïntegreerde structuur in werking1.
 
Die houdt 2 belangrijke wijzigingen in:
 1. Er is geen sprake meer van hypotheek- of registratiekantoren. De bevoegdheden van de huidige kantoren worden integraal aan het ‘kantoor’ Rechtszekerheid toegewezen. Dat betekent dat er voor onze partners en voor de burger nog maar één contactpunt is, namelijk het kantoor Rechtszekerheid.
 2. De huidige functie van hypotheekbewaarder houdt op te bestaan. Zijn bevoegdheden worden intern herverdeeld onder de verschillende functies binnen het kantoor Rechtszekerheid:
  • Voor de fiscale en niet-fiscale ontvangsten is voortaan de ontvanger Rechtszekerheid bevoegd. Dat betekent dat de ontvanger ook bevoegd wordt voor de heffing/inning van hypotheekrechten, bepaalde rechten op geschriften en hypothecaire retributies.
  • De openbare dienst van de hypothecaire openbaarmaking wordt toegewezen aan de
   • teamchef en zijn medewerkers die instaan voor de dagelijkse behandeling van de dossiers
   • attaché Rechtszekerheid van het kantoor Rechtszekerheid, die juridische ondersteuning biedt aan de teamchefs
   • adviseur-generaal Juridische expertise op het niveau van het centrum Rechtszekerheid, die juridische ondersteuning geeft aan de kantoren Rechtszekerheid binnen het centrum
  • In Wallonië en Brussel hebben we binnen het kantoor Rechtszekerheid een tweede ontvanger aangeduid belast met het rekenplichtig beheer van de ontvangsten en teruggaven inzake successierechten.
Praktisch verandert er voor u niet zo veel:
 • De provisierekeningen voor de hypotheek- en registratierechten en de retributies blijven behouden zoals ze vandaag bestaan.
 • De neerlegging van de te behandelen stukken gebeurt op het kantoor Rechtszekerheid:
  • De elektronische verzending van de akten via e-registration/DER blijft ongewijzigd. Er blijft nog steeds een aparte workflow voor registratie- en hypotheektaken bestaan. De routing blijft ongewijzigd.
  • De papieren akten legt u neer op het kantoor Rechtszekerheid, maar ook hier blijft een aparte workflow voor registratie- en hypotheektaken bestaan.
  • Op de registratie- en hypotheekrelazen wordt voortaan als kantoornaam, het kantoor Rechtszekerheid vermeld.
 • Aanvragen tot inlichtingen (getuigschriften, 30-jarige titels) gebeuren vanaf 1 mei 2018 bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij het bevoegde kantoor. Klik hier voor informatie over de bevoegdheden en voor de contactgegevens van de kantoren. 

1 Daarnaast finaliseren we het wetgevende traject. In afwachting van de uitvoering van de gewijzigde wetgeving blijft de huidige interim-hypotheekbewaarder zijn functie uitoefenen binnen de gewijzigde structuur, zoals bepaald in het artikel 14 van het nieuwe besluit van de Voorzitter.