Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Roerende schenkingen laten registreren voortaan digitaal mogelijk via MyMinfin

Datum:

Vanaf 1 mei 2022 kunt u een roerende schenking ook digitaal ter registratie aanbieden. Dat doet u eenvoudig en snel via MyMinfin:

  • U meldt u aan.
  • U vult in de rubriek ‘Mijn interacties’ de gegevens in bij ‘Een document indienen’.
  • U voegt uw schenkingsdocument toe en verstuurt uw aanvraag.

U kunt in MyMinfin ook de status van uw aanvraag opvolgen.

Lukt het toch niet om digitaal te werk te gaan? De volgende alternatieven blijven mogelijk:

  • Per post – u stuurt de aanvraag op naar het scanningscentrum (opgelet: het is niet mogelijk om uw aanvraag in de postbus van het kantoor achter te laten).
  • Bij hoogdringendheid fysiek na afspraak. Neem daarvoor contact op met ons contactcenter op het nummer 02 572 57 57.

Meer informatie vindt u op onze website.

Ruimer digitaal aanbod

Deze nieuwe functie kadert in de inspanningen van de FOD Financiën om zijn dienstverlening verder uit te bouwen. Om zo goed mogelijk in te spelen op een steeds veranderende en digitaliserende maatschappij, kiezen ook wij voor een maximaal digitale dienstverlening.

De laatste jaren zijn het aantal geregistreerde schenkingen dan ook sterk toegenomen. Steeds meer mensen denken namelijk na over hoe op een fiscaal interessante manier een vermogen na te laten aan familie of vrienden. In 2020 waren er 13.299 geregistreerde roerende schenkingen boven een bedrag van 12.500 euro.
 

Onbegrensd samenwerken, ook binnen de FOD

Bij de FOD Financiën, meer bepaald bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zijn we gestart met het project ‘onbegrensd samenwerken’. Het doel is de fysieke grenzen weg te halen tussen de kantoren Rechtszekerheid die de registraties van roerende schenkingen behandelen.

Dat is ook goed voor u.

Door het onbegrensd samenwerken van de verschillende kantoren verhogen we verder de kwaliteit van onze dienstverlening: een uniforme werkwijze over heel België én een snellere verwerking van uw aanvraag.
U bent dus niet meer gebonden aan één kantoor, maar kunt overal in België de aanvraag ter registratie aanbieden.

Een slimme organisatie? Yep, ook dat is de FOD Financiën.